Kongres 2020

EUROPEJSKI KONGRES BIBLIODRAMY

4-8 sierpnia 2020

KRZYŻOWA

Serdecznie zapraszamy do udziału w Europejskim Kongresie Bibliodramy, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Bibliodramy, który odbędzie się w dniach 4-8 sierpnia 2010 w Krzyżowej koło Wrocławia.

Europejski Kongres Bibliodramy to spotkanie, w czasie którego osoby z różnych krajów Europy wymieniają się swoim doświadczeniem i pasją bibliodramatyczną. Udział w Europejskim Kongresie Bibliodramy, daje nie tylko możliwość spotkania z Bogiem i innymi poprzez uczestnictwa w warsztatach, ale także sprzyja poznawaniu ludzi z innych kręgów kulturowych czy religijnych, poszerzaniu horyzontów, uczy komunikacji, daje możliwość nawiązania współpracy i budowania przyjaźni. Dla tych, którzy sami są zaangażowani w tworzenie bibliodramy, jest dodatkowo okazją do zdobycia nowego doświadczenia i nowych umiejętności.

Językiem Kongresu będzie angielski, nie przewidujemy tłumaczenia warsztatów, ale w przypadku trudności będzie możliwość wspierania się językiem niemieckim lub polskim

Uczestnicy Kongresu będą pracować w czterech grupach warsztatowych prowadzonych przez pary liderów z Polski i innych krajów europejskich. Każda z grup będzie pracować nad tekstem wybranym przez prowadzących, nie będzie jednego wspólnego tekstu, ale będzie wspólny temat: pojednanie.

Tematyka Kongresu jest zwykle związana z miejscem, w którym się on odbywa. W roku 2020 miejscem tym będzie Krzyżowa, w której temat pojednania jest bardzo mocno obecny.  

Krzyżowa to mała wioska leżąca na Dolnym Śląsku w Polsce, oddalona o około 60 km na południowy zachód od Wrocławia, w pobliżu Świdnicy. Historia tego miejsca łączy się z rodziną Helmuta Jamesa von Moltke, który był inicjatorem „Kręgu z Krzyżowej”. Krąg z Krzyżowej jest jedną z najbardziej znanych niemieckich grup ruchu oporu, która podczas II Wojny Światowej działała przeciwko narodowosocjalistycznemu reżimowi Adolfa Hitlera. Działacze Kręgu z Krzyżowej, jak również wielu innych ludzi, którzy występowali w obronie wolności człowieka i sprawiedliwego świata, a wiec przeciwko przemocy i strukturom totalitarnym.  Ryzykując swoje życie, członkowie Kręgu pracowali nad planami odnowienia demokratycznych i opartych na chrześcijańskich wartościach moralnych Niemiec i Europy. Dziedzictwo pojednania i sprzeciwu wobec totalitaryzmów stało się w Krzyżowej w podwójnym znaczeniu symbolem europejskiego porozumienia i pojednania.

Koszty, które obejmują opłatę konferencyjną, zakwaterowanie i wyżywienie, poczęstunek w przerwach kawowych, oprowadzanie po Krzyżowej oraz wycieczkę do Świdnicy, są następujące:

1500 zł – zakwaterowanie w pokoju 1 – osobowym
Zakwaterowanie w pokoju 2 – osobowym:
  1200 zł – dla osób z krajów Europy Zachodniej
430 zł – dla osób z krajów Europy Centralnej i Wschodniej

Nie ma możliwości skorzystania z noclegu w Krzyżowej dzień wcześniej, jest natomiast możliwość pozostania dzień dłużej, na własny koszt. W tej sprawie proszę kontaktować się bezpośrednio z panem Dominikiem Całką (dominik.calka@krzyzowa.org.pl).

Ważne daty:

15 stycznia – 15 maja 2020 termin zgłoszenia udziału w Kongresie i dokonanie opłaty konferencyjnej

4 sierpnia 2020 – rozpoczęcie Kongresu

​Wstępny program Kongresu jest dostępny tutaj

Warunkiem udziału w Kongresie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (kliknij tutaj) oraz dokonanie opłaty przelewem na konto PTB.

Ewentualne pytania odnośnie organizacji Kongresu prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@bibliodrama.org

Dane do przelewu:

Właściciel konta: Polskie Towarzystwo Bibliodramy
ul. Focha 19/21 lok.46
42-217 Częstochowa

Nr konta: 74 1600 1462 1833 0294 9000 0001
Adres banku: BGŻ PNB Paribas, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
Tytułem: Kongres 2020_Imię i nazwisko uczestnika

W przypadku rezygnacji z Kongresu dokonanej do 15 maja, cała wpłacona kwota zostanie zwrócona. Rezygnacja dokonana między 16 maja – 15 lipca oznacza zwrot 50% wpłaty. Przy rezygnacji po 15 lipca nie ma możliwości zwrotu wpłaconej kwoty.

Warsztaty (opis tylko w j. angielskim)

Grupa nr 1 prowadzona przez Krystynę Sztukę (Poland) i Gerharda Marcela Martina (Germany)

In our workshop we aim at an integration of text-studies with impulses of imagination exercises, of physical and spiritual bodywork and of creative aesthetic approaches (with elements of meditative painting). The choice of the Biblical text is still open.

  • Krystyna Sztuka, doctor of psychology, clinical psychology and psychology of creativity specialist, long-time academic teacher, art therapist.  For many years she’s been carrying out her therapeutic practice and the therapeutic and bibliodramatic workshops. Authoress of five books (the last: „Bibliodrama. Wyobraźnia w spotkaniu z Bogiem i z sobą” 2018) and more of forty articles.
  • Gerhard Marcel Martin, born in 1942, theological doctor and professor of Practical Theology (Philipps-Universität Marburg); since 1999 also university chaplain, researcher and author of 15 books dealing with arts, Bibliodrama/Sutradrama, apocalyptic traditions, depth psychology, spirituality and interreligious dialogue.

Grupa nr 2 prowadzona przez Henrykę Czyż (Poland) i Dirka Harmsa (Germany)

The texts of the bible are not telling true stories, but they are told by people who considered them as true – even more, who trust them and were empowered by them to survive prosecution, emergency, fear or illness. Before the texts were marked on papyrus they were told from generation to generation. So the people engraved their experiences, their behavior and their dealing with another. In this sense the texts are true, and their truth can be evoked day by day. There is power inherence in the texts to give the strength to survive. This power is not intellectual, it is mental and physical, it is concealed beyond words. In bibliodrama work we try to mine this power. The instrument of the mining is our body. We will learn to hear to impulses of our muscles and strings, of our breath and bones. We will learn move their impulses. So, perhaps, we will find the language of our bodies, which is endowing the power. There is no Swedish, no Italian language of the bodies, only the moving, call it dance, if you like.

  • Dirk Harms is living in Schwerte (near Dortmund), Germany. He is working as chaplain, drama teacher and bibliodrama leader, qualified in moving- and dance-therapy.
  • Henryka Czyż, bibliodrama leader certificated by Polish Bibliodrama Association (PBA) and EBN.  She is an accompanying person during Ignatian retreats. She also leads 8-day Spiritual Exercises with Bibliodrama and works with people after oncological disease using art therapy methods.

Grupa nr 3 prowadzona przez Annę Gradin (Sweden) i Katarzynę Kamińską (Poland)

The starting point of our workshop is the story of the conflict between two brothers Jacob and Esau in Genesis 27 and what happened later in the life of this family. Jacob and Esau lives in each of us. 
During the workshop we offer to come closer to a personal experience, what reconciliation is with myself, with others and with God. We use bibliodrama with bodywork, recycled material, rhythm and sound. Good knowledge in English and musical skills are not required. Please bring a bible in your own language.

  • Anna Gradin – teacher for refugees and foreign born, farmer and foster family. Trained dialogue leader and Certified bibliodrama leader by the Bibliodrama Society in Sweden. Done bibliodrama travels to Israel/Palestine. Try to find ways to use bibliodrama methods online and try to connect bibliodrama with healthy life courses online.
  • Katarzyna Kamińska – academic teacher, musician, leader of the bibliodrama certified by GfB and EBN, psychodramatist during the training at the Polish Psychodrama Institute in Krakow. She conducts workshops with the Bibliodrama combining its different currents for different groups, including in an ecumenical context.

Grupa nr 4 prowadzona przez Alberta Henza (Germany) i Dorotę Majdę (Poland)

During the basic, process-oriented bibliodrama workshop we will invite the participants to discover, understand and implement reconciliation on many levels and aspects of their lives. We will base on chapter 21 of the gospel of St. John. Elementary English will be sufficient.

  • Albert Henz, protestant pastor, born in 1954, education in bibliodrama by Heidemarie Langer since 1996, certificate as a bibliodrama leader by her in 2002; certificated as a bibliodrama teacher by German Bibliodrama Association in 2007. 
  • Dorota Majda, bibliodrama leader certificated by Polish Bibliodrama Association (PBA) and EBN; during certification as a bibliodrama trainer in PBA. Experienced in conducting 8-day Spiritual Exercises with the Bibliodrama and many other forms of process-oriented bibliodrama workshops. Academic teacher, catholic, born in 1974.

Wybierając grupę warsztatową proszę w formularzu wpisać cyfry od 1 do 4 w kolejności numeracji od najbardziej do najmniej preferowanej grupy. Nie gwarantujemy miejsca w grupie pierwszego wyboru. Miejsca w grupach zostaną przydzielone na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Dojazd do Krzyżowej

Do Krzyżowej można dojechać pociągiem ze stacji Wrocław Główny. Szczegóły http://rozklad.pkp.pl

Sponsor: Evangelische Kirche von Westfalen

Komitet Organizacyjny

Henryka Czyż
Albert Henz
Katarzyna Kamińska
Dorota Majda
Dariusz Wiśniewski SJ