Ćwiczenia duchowe z bibliodramą
w 2019 roku

Rosnące zainteresowanie Ćwiczeniami Duchowymi połączonymi z bibliodramą sprawiło, że na przyszły rok 2019 zaplanowaliśmy aż cztery terminy dla takich rekolekcji. Trzy z nich odbędą się w Zakopanem (w ramach rekolekcji tematycznych), a jeden w Częstochowie (w ramach syntez). W pracy bibliodramatycznej wspiera nas poprzez superwizję p. Krystyna Sztuka.

Echo Sympozjum w Ołtarzewie

Czegoś takiego w moim doświadczeniu jeszcze nie było. W trwającej ponad czterdzieści lat historii europejskiego ruchu bibliodramatycznego nie było dotąd takiego wydarzenia.

prof. Gerhard Marcel Martin z Marburga

Bibliodrama – Krzyżowa – Pojednanie

Ekumeniczne, polsko-niemieckie warsztaty
Bibliodrama – Krzyżowa – Pojednanie

13-17.11.2018
KRZYŻOWA

W PROGRAMIE
– sesje bilbiodramatyczne prowadzone przez polsko-niemiecki zespół trenerów (m.in. Dorota Majda, Beata Chrudzimska, Sabine Ahrens),
– wykłady z zakresu teologii, historii, psychologii społecznej, politologii,
– zwiedzanie Krzyżowej i okolic, wizyta w Kościele Pokoju w Świdnicy.

Eliasz – od góry Karmel do góry Horeb – Rekolekcje

Sesja o doświadczeniu wielkości Boga i nocy ciemnej, która staje się szansą dla prawdziwego spotkania z Bogiem ale także sesja o doświadczeniu kryzysu w swoim życiu: kiedy po wielkich dziełach, dobrych pragnieniach ogarnia nas OGROMNE zwątpienie – gdzie szukać Boga, gdzie szukać siebie, jak rozpoznać Boga, jak rozpoznać prawdziwego siebie?

Warsztat psychodramy biblijnej z o. Giuseppe Bertagna SJ

To, co jest również niezwykłe w bibliodramie, to aspekt grupy. Oczywiście ze wszystkimi plusami, jakie zawsze daje praca w grupie, w wielu innych, pozabiblijnych, kontekstach. Jest tu proces grupowy, jest efekt synergii pracy grupy, itd. Jednak to, co wnosi kontekst biblijny, to doświadczenie działania Słowa Bożego nie tylko we mnie samym, ale i w drugim człowieku.

Wyobraźnia w spotkaniu z Bogiem i z sobą

„…choć wszyscy zostaliśmy wyobraźnią obdarowani to rzadko wykorzystujemy ją do zadań, do których wydaje się być przeznaczona, czyli do spotkania z Bogiem. I, jak doda na innym miejscu, „czego nie potrafimy sobie wyobrazić tego też nie umiemy ani zrozumieć ani przyjąć. Bibliodrama może być widziana jako pomoc w uruchomieniu naszej wyobraźni i jako jeden ze sposobów jej wykorzystania w rozwoju duchowym”.

Bibliodrama w kontemplatywnych rekolekcjach Ignacjańskich wg o. F. Jalicsa

Bibliodrama jest próbą przedstawienia naszych wyobrażeń („obrazów wewnętrznych”) w zewnętrznej scenerii . . Poprzez emocjonalny wpływ grupy, poprzez spotkanie z uczuciami i wyobrażeniami innych możliwe staje się znalezienie klucza do ukrytych zasobów naszej własnej wyobraźni, do ważnych emocjonalnych poruszeń. Mogą one tworzyć tę płaszczyznę głębszego rozumienia Słowa Bożego, o którą chodzi w Ignacjańskich Ćwiczeniach.