EBED

Co to jest EBED in eu ?
Nazwa stanowi skrót od słów: Ignatian Exercises Bibliodrama Education in Europe będących tytułem projektu i nazwą zespołu, który od kilkunastu już lat nad nim pracuje. Stanowi go międzynarodowa grupa ekspertów z różnych krajów Europy, w skład której wchodzą aktualnie: S. dr Helga Auer RSCJ z Wiednia, o. Giuseppe Bertagna SJ z Mediolanu, prof. dr Eckhard Frick SJ z Monachium, prof dr Gerhard Marcel Martin z Marburga, dr Beate Mayerhoffer-Schöpf z Wiednia, dr Krystyna Sztuka z Częstochowy, dr hab Peter Varga z Budapesztu, dr Wolfgang Wesenberg z Berlina.

W oparciu o analizę założeń teoretycznych i praktyki różnych form bibliodramy, a także różnych tradycji dawania ćwiczeń duchownych św.Ignacego zespół ten próbuje znaleźć najbardziej optymalne, odpowiadające potrzebom współczesnego człowieka formy łączenia obu metod.

U podstaw idei łączenia leży założenie, że obie metody zmierzają zasadniczo w tym samym kierunku tj pomagają porządkować sferę emocjonalno-motywacyjną człowieka i otwierają go na duchowy rozwój oraz relację z Bogiem. Obie też korzystają z ludzkiej zdolności do tworzenia kreatywnych wyobrażeń w oparciu o treści Biblijne i przez to mogą wspierać się i uzupełniać nawzajem. Dotychczas podejmowane dyskusje i próby warsztatowe wskazują na wartość tej formy wymiany myśli i doświadczeń na forum interdyscyplinarnym, międzykulturowym i międzynarodowym, a także na ubogacające znaczenie różnych tradycji chrześcijańskich w podejściu ekumenicznym.

W ramach projektu odbywają się od wielu lat coroczne spotkania grupy inicjatywnej poświęcone planowaniu i ocenie wyników prowadzonych działań. Inicjowane są tu i wciąż doskonalone warsztaty łączenia bibliodramy z rekolekcjami ignacjańskimi adresowane do osób zaangażowanych w prowadzenie bibliodramy lub dawanie i towarzyszenie ćwiczeniom duchowym – a więc umiejących ocenić wzajemne współdziałanie tych metod.

Ostatni taki warsztat miał miejsce w Centrum Duchowości w Częstochowie w dniach 29.09 – 4.10.2016.EBED Staff

Austriacka strona EBED.

Back to Top