Podsumowanie roku 2017 w Polskim Towarzystwie Bibliodramy

Zwyczajem wszystkich małych i większych wspólnot i stowarzyszeń zaczynając Nowy Rok 2018 powinniśmy spojrzeniem do tyłu – kierując uwagę na to, co przeżyliśmy wspólnie i co robiliśmy razem – zamknąć rok 2017.

Miniony rok był w naszej bibliodramatycznej wspólnocie rokiem zarówno radosnych i jak i smutnych wydarzeń. Był to dla nas przede wszystkim czas próbowania swoich sił we wzajemnej współpracy, w planowaniu zadań i w ich niełatwej nieraz realizacji. Wszyscy mamy chyba świadomość, jak trudne bywa takie kroczenie do przodu i zdobywanie wspólnie nowych doświadczeń w sytuacji oddzielającej nas na co dzień odległości i tak różnej aktywności zawodowej  poszczególnych osób. Wiemy, że wzajemne komunikowanie się nie zawsze było sprawą łatwą, ale można powiedzieć, że „daliśmy radę”. Dzielnie przetrwaliśmy ten okres prób, a na błędach (których pewnie nie unikniemy też w przyszłości) wiele się nauczyliśmy. Pozwala nam to wchodzić z nadzieją i z ostrożnym optymizmem w następny rok wspólnej pracy i wspólnego działania.     

6 stycznia  rozpoczęliśmy rok 2017  zebraniem Zarządu i Walnym Zebraniem wszystkich członków. Na zebraniu dyskutowaliśmy sprawę programu szkoleń: tj. zarówno własnego doskonalenia warsztatowego jak i prowadzenia nowego otwartego kursu bibliodramy. Przyjęliśmy też 2 nowych członków wspierających (Igę i Itę) oraz 1 członka honorowego: Wolfganga Wesenberga. Następnie nasz gość Peter P. Varga z Budapesztu zaprezentował (w dniach 6 – 8 stycznia) w ramach naszego doskonalenia warsztatowego swój warsztat psychodramy biblijnej, w którym uczestniczyli: Anka, Beata, Dariusz, Gosia,  Dorota M., Henia, Kasia, Ita i Krzysztof.

21 stycznie Beata poprowadziła z Dirkiem warsztat „Ślady życia – Tango – Bibliodrama”, na dorocznym spotkaniu DBG niemieckiego Towarzystwa Bibliodramy  w Bielefeld (opis tego warsztatu jest już na naszej stronie)

W dniach 9 -12 lutego Krystyna i Dariusz jako reprezentacja Polskiego  Towarzystwa Bibliodramy uczestniczyli w dorocznym spotkaniu EBED w Wiedniu, gdzie omawiane były efekty europejskiego projektu „Bibliodrama i Ćwiczenia Ignacjańskie” zakończonego międzynarodowymi warsztatami w Centrum Duchowości Częstochowie (wrzesień/październik 2016), prowadzonymi symultanicznie przez trzy zespoły liderów wykorzystujących różne typy bibliodramy (opis jest już na naszej stronie). Rozważano też możliwość zaangażowania się poszczególnych krajów w proponowane formy aktywności Fundacji Pokój i Pojednanie w Krzyżowej.

W dniach od 18 do 26 lutego w Centrum Duchowości w Częstochowie zespół Dorota, Dariusz i Ita poprowadzili kolejną już Syntezę Ignacjańskich rekolekcji – Ćwiczeń Duchowych z Bibliodramą „Mojżesz. Boso przed Bogiem”.

13-15 marca Gosia z Tomaszem poprowadzili warsztat u Salwatorianów w Krakowie „O Bogu, który szuka człowieka”.

12 maja gościliśmy o. Beppe Bertagna SJ. Odbyło się najpierw zebrania członków PTB  (obecni byli: Krystyna, Dorota P., Henia, Dorota M., Małgosia i Dariusz) poświęcone sprawom bieżącym i programowi przygotowywanego szkolenia . Następnie Beppe poprowadził dla nas warsztat psychodramy biblijnej, w którym wzięli udział Amata, Anka, Dariusz, Dorota M., Henia, Krzysztof, Małgosia, Ita, Krystyna).

21 maja  w Centrum Pomocy Psychologicznej Integra w Warszawie  Beata i Henia poprowadziły warsztat bibliodramy dla kobiet pt. „Tobie mówię wstań…” do tekstu z Ewangelii św. Marka (Mk 5, 21-24. 35b-43) .

24 maja  Kasia i Krzysztof prowadzili w Berlinie w ramach przeglądu bibliodramy na Kirchentag warsztat dla 20 osób nt. Poczucia własnej wartości : „Czy naprawdę jestem taki mały?” na podstawie tekstu z Ewangelii św. Łukasza (19; 1-6).

Wakacje były czasem wytężonej pracy organizacyjnej  Zarządu: spotykaliśmy się kilkakrotnie w czerwcu i lipcu, aby opracować ostateczną wersję programu i ram organizacyjnych kursu dla liderów bibliodramy. W drodze dyskusji ustaliliśmy dwuetapowość szkolenia (z dodatkowym „prologiem” w postaci seminarium wstępnego).

8 sierpnia Małgosia i Krystyna wybrały się na rekonesans do Krzyżowej, aby obejrzeć obiekt i ocenić możliwości prowadzenia tam warsztatów bibliodramy. Zwiedzanie ośrodka i spotkanie z jego dyrektorem p. Robertem Żurkiem było okazją do zaplanowania kilku wariantów możliwej współpracy.

18 sierpnia zostaliśmy porażeni wiadomością o zaginięciu Krzysztofa w Szwajcarskich Alpach. Wszyscy przeżyliśmy wtedy szok i niemożność  pogodzenia się z tym faktem. Dotkliwość tej straty jest porównywalna z bólem odejścia osoby naprawdę bliskiej, po której wciąż trudno dojść nam do równowagi. Jego obecność czujemy wciąż wśród nas….


23-27 sierpnia  Beata i Dorota M. wzięły udział w XIII Europejskim Kongresie Bibliodramy „Pieces of Peace” w Torth w Belgii.

Od września  Anka i Tomasz wspólnie prowadzą comiesięczne spotkania psychodramy biblijnej w założonej przez Tomasza Pracowni Rozwoju Osobistego w Częstochowie.

13-16 września  na VIII Międzynarodowej Konferencja Korczakowskiej   w Warszawie Beata prowadziła wraz z naszą kursową koleżanką Sabiną Ahrens – warsztaty bibliodramy pt. „Dzieci Biblii – Mojżesz„.

1 października spotkaliśmy się na zebraniu PTB  oraz wraz z Wolfgangiem na superwizji programu warsztatów zaplanowanych w ramach naszego kursu dla nowych adeptów bibliodramy w latach 2018-2019. Z satysfakcją słuchaliśmy ogólnie pozytywnych opinii dotyczących zarówno całej struktury jak i poszczególnych modułów tego szkolenia.

W dniach 2-4 października miał też miejsce warsztat Małgosi i Tomasza u Salwatorianów w Krakowie pt. „Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament”

W dniach 3 – 10 listopada  Krystyna i Wolfgang przeprowadzili wspólnie  (z cennym wsparciem Beaty) tygodniowy warsztat bibliodramy w Hamburgu pt. „Earth and Haeven” do tekstów z Księgi Rodzaju dla międzynarodowej grupy liderów bibliodramy z 7 krajów Europy w ramach European Bibliodrama – Facilitator – Course.

26 listopada  Anka i Kasia  prowadziły warsztat bibliodramy (jako psychodramy biblijnej) dla 60 osób ze wspólnoty postakademickiej w Niepokolanowie.

Natomiast w dniach 1 – 3 grudnia miało miejsce nasze pierwsze spotkanie superwizji kolegialnej. Swój warsztat pt. Misja (wykorzystujący głos, muzykę i rytm) zaprezentowały Kasia i Dorota P., a udział wzięli Beata, Dorota M., Henia, Krystyna i Tomasz oraz grupa kandydatek ze Zgromadzenia ss. Służebniczek Śląskich.  Na spotkaniu obecny był również autor książki „Bibliodrma jako spotkanie” ks. prof. Romuald Jaworski z Warszawy, który wziął udział w naszej dyskusji na temat planów pracy i programu szkolenia oraz zadeklarował chęć przynależności do PTB,  co wszyscy przyjęliśmy z wielką radością.

Back to Top