Międzynarodowe Sympozjum

CENTRUM TEOLOGII APOSTOLSTWA
„Pallottianum”; WSD SAK


Katedra Teologii Dogmatycznej Pozytywnej
WT UKSW

oraz
Polskie Towarzystwo Bibliodramy


zapraszają na

Międzynarodowe Sympozjum


BIBLIODRAMA W EWANGELIZACJI APOSTOLAT BIBLIJNY A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

(zapis dźwiękowy całego sympozjum na stronie Pallotianum)

 

CZWARTEK, 24 maja 2018


9.00 – 9.15 Ks. dr hab. Mirosław Mejzner SAC
, rektor WSD, Otwarcie sympozjum: Pismo Święte jako ucieleśnienie osobowego Logosu

9.15 – 9.45 Ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz, Wydział Teologiczny UKSW, Temat: Znaczenie Biblii w ewangelizacji

9.45- 10.15 Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologii KUL, Temat: Zasady katolickiej interpretacji tekstów biblijnych: Obecność Biblii w katechezie. [sc_embed_player fileurl=”http://pallotti.fm/wp-content/uploads/3-oltarzew-24-05-2018-wystapienie-ks-wrobel.mp3?_=3″]

10 min. dyskusji

10.25 – 10.50 Przerwa na kawę

10.50 – 11.10 Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk, CTA, WT UKSW, Temat: Tajemnica Wcielenia według Josepha Ratzingera – Benedykta XVI

11.10 – 11.30 Ks. dr Krzysztof Marcyński, Wydział Teologiczny UKSW, Temat: Kompetencja komunikacyjna Jezusa z Nazaretu

10 min dyskusji

12.00 MSZA ŚWIĘTA KONCELEBROWANA

13.00 Anioł Pański, obiad – w refektarzu WSD

13.50 – 14.10 Ks. dr Ireneusz Kamionka, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Szczecinie, Temat: Słowo Boże w działalności duszpasterskiej

10 min. dyskusji

14.20 – 14.50 Doc. dr hab. Peter P. Varga, Eötvös Loránd University, Budapeszt, Temat: Bibliodrama w edukacji i katechezie [sc_embed_player fileurl=”http://pallotti.fm/wp-content/uploads/8-oltarzew-24-05-2018-wystapienie-doc-varga.mp3?_=8″]

10 min dyskusji

15.00 – 15.30 Doc. Sabine Ahrens, Landespfarrerin und Dozentin für Inklusive Gemeindearbeit. Pädagogisch-Theologisches Institut (PTI) der Evangelischen Kirche im Rheinland, Temat: Zur Aktualität einer dialogischen Lesart der Bibel – Janusz Korczak und das Kind Mose – Aktualność dialogicznej lektury Biblii – Janusz Korczak i „Dzieci Biblii – Mojżesz“ [sc_embed_player fileurl=”http://pallotti.fm/wp-content/uploads/9-oltarzew-24-05-2018-wystapienie-doc-sabine-ahrens.mp3?_=9″]

10 min. dyskusji

15.40 – 16.00 Przerwa na kawę

16.00 – 16.30 Dr hab. Holger Dörnemann, Katholisch-Theologische Fakultät Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik im Religionsunterricht Ludwig-Maximilians Universität München, Temat: Körper und Raum im Bibliodrama – Ciało i przestrzeń w bibliodramie [sc_embed_player fileurl=”http://pallotti.fm/wp-content/uploads/10-oltarzew-24-05-2018-wystapienie-dr-holger-dornemann.mp3?_=10″]

10 min dyskusji

16.40 – 17.10 Ks. dr hab. Romuald Jaworski, prof. UKSW, Instytut Psychologii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, Temat: Zastosowanie bibliodramy w spotkaniach rekolekcyjnych [sc_embed_player fileurl=”http://pallotti.fm/wp-content/uploads/11-oltarzew-24-05-2018-wystapienie-ks-jaworski.mp3?_=11″]

10 min. dyskusji

17.20 – 17.50 Dr Krystyna Sztuka: Akademia Jana Długosza, Częstochowa Temat: Wyobraźnia w bibliodramie i w modlitwie Ignacjańskiej – rozwój duchowy (rekolekcje ignacjańskie) i bibliodrama [sc_embed_player fileurl=”http://pallotti.fm/wp-content/uploads/12-oltarzew-24-05-2018-wystapienie-dr-sztuka.mp3?_=12″]

10 min dyskusji

18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Kolacja

PIĄTEK, 25 maja 2018

6.50 Modlitwy (w kościele)

7.00 MSZA ŚWIĘTA KONCELEBROWANA

Śniadanie

8.40 – 9.10 Prof. Gerhard Marcel Martin, Philipps-Universität Marburg Temat: Bibliodrama: ein spiritueller Zugang zur Exegese und zum Spiel – Bibliodrama jako duchowy wstęp do egzegezy i gry
[sc_embed_player fileurl=”http://bibliodrama.org/wp-content/uploads/2018/10/13-oltarzew-24-05-2018-wystapienie-prof-gerhard-martin.mp3″]

 

10 min. dyskusji

9.25 – 9.45 Kawa

WARSZTATY BIBLODRAMY 09.45 -12.45

I Grupa: Doc. dr hab. Peter P. VARGA

II Grupa: Dr hab. Romuald JAWORSKI

III Grupa: Prof. dr hab. Gerhard M. MARTIN & Dr K. SZTUKA

IV Grupa: Doc. Sabine AHRENS & Mgr-lic. Beata CHRUDZIMSKA

V Grupa: Dr hab. Holger DÖRNEMANN & Dr hab. Dorota MAJDA

13.00 Anioł Pański i obiad – w refektarzu WSD

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 6 maja 2018 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie http://pallottianum.aidg.pl/.

Wyższe Seminarium Duchowne
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
ul. Kilińskiego 20, Ołtarzew
05-850 Ożarów Mazowiecki

(c) nagrania dźwiękowe ze strony Pallotianum

Back to Top