Ćwiczenia duchowe z bibliodramą
w 2019 roku

Rosnące zainteresowanie Ćwiczeniami Duchowymi połączonymi z bibliodramą sprawiło, że na przyszły rok 2019 zaplanowaliśmy aż cztery terminy dla takich rekolekcji. Trzy z nich odbędą się w Zakopanem (w ramach rekolekcji tematycznych), a jeden w Częstochowie (w ramach syntez). W pracy bibliodramatycznej wspiera nas poprzez superwizję p. Krystyna Sztuka.

Zakopane 27 kwietnia – 5 maja 2019

Rekolekcje tematyczne z bibliodramą „Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia”. Iz 12,3
p. Dorota Majda, p. Ita Szpulak, o. Dariusz Wiśniewski SJ

Propozycja skierowana jest do osób, które odprawiły już wszystkie Tygodnie Ćwiczeń i skoncentrowana będzie na pogłębieniu treści IV Tygodnia ĆD. Będziemy spotykali Zmartwychwstałego Jezusa posługując się metodą bibliodramy i kontemplacji.

Zakopane 14 – 22 sierpnia 2019

Rekolekcje tematyczne z bibliodramą „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli”. Dz 4, 32
p. Ita Szpulak, o. Dariusz Wiśniewski SJ

Jak większość rekolekcji tematycznych, propozycja skierowana jest do osób, które odprawiły przynajmniej I Tydzień ĆD. Łącząc tradycyjną modlitwę ignacjańską z bibliodramą rekolektanci będą mogli rozważać życie pierwszych chrześcijan po Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu Jezusa. Dzieje Apostolskie mówią o ludziach napełnionych Duchem Świętym. Ich historie i doświadczenia mogą stać się inspiracją dla naszych, osobistych spotkań z Panem.

 

Częstochowa 15 – 27 października 2019

Synteza z bibliodramą „Jonasz – zbuntowany prorok”
p. Henryka Czyż, p. Dorota Majda

Bibliodrama jest spotkaniem. Spotkaniem z Bogiem, z innymi, z sobą samym. Przestrzenią tego spotkania jest Słowo Boże. Połączenie Ćwiczeń Duchowych z Bibliodramą pozwala na odkrywanie, doświadczanie i smakowanie Słowa Bożego całym sobą – poprzez gest, ruch, ekspresję ciała i różnorodne formy artystycznego wyrazu, które stają się odpowiedzią na doświadczenie Biblijnego Tekstu. Jest to propozycja dla osób, które pragną wraz z prorokiem Jonaszem stanąć w prawdzie przed Bogiem, by żyć w większej wolności, i które potrafią zachować wewnętrzne milczenie nawet pracując w grupie. Chociaż jest to „synteza”, zapraszamy osoby, które odprawiły przynajmniej II Tydzień ĆD.

Zakopane 30 listopada – 8 grudnia 2019

Rekolekcje tematyczne z bibliodramą „…by moje serce, nie milknąc, psalm Tobie śpiewało”. Ps 30, 13   
p. Ita Szpulak, o. Dariusz Wiśniewski SJ

            Ćwiczenia Duchowe z bibliodramą łączą tradycyjną modlitwę ignacjańską z rozważaniem tekstu biblijnego poprzez ruch, pracę w grupie i różne formy artystycznego wyrazu. W przedpołudniowym bloku bibliodramatycznym rekolektanci będą mogli odkrywać w nowy, twórczy sposób modlitwę Psałterzem. Psalmy są bogatą ilustracją naszej relacji z Bogiem w różnych etapach jej rozwoju. Stanowią także przestrzeń dialogu z Panem, która stanie się fundamentem w proponowanej syntezie.

Back to Top