XIV Europejski Kongres Bibliodramy w Batschuns

XIV Europejski Kongres Bibliodramy odbywał się w tym roku w dniach 5-9 września w Batschuns – w najbardziej na zachód wysuniętym, regionie Austrii – Vorarlberg, na granicy austriacko-szwajcarskiej. Organizatorami byli też bibliodramatyści z obu sąsiadujących z sobą krajów : Beatrice Aebi, Bruno Fluder Verena Hofer, Anne-Marie Kupferschmid i Donat Oberson ze Szwajcarii oraz Elisabeth Hämmerle, Ute Partl i Maria Stachel z Austrii. 

Temat wiodący spotkania Podstawa naszego zaufania (The soil of our hope) oparty był na tekście z czterdziestego rozdziału Księgi Izajasza (Iz 40,12-31) z mottem przewodnim „Ci co zaufali Panu, odzyskują siły” . Od strony organizacyjnej Kongres przebiegał prawie bez zarzutu. Organizatorom udało się grupę prawie 60 osób sprawnie przeprowadzić przez wypełniony zajęciami czas od środy wieczorem do południa w niedzielę pomagając uczestnikom z 12 krajów w bezpiecznym dotarciu na miejsce (co nie było łatwe, biorąc pod uwagę wysokogórskie położenie, trudność dojazdu, ilość koniecznych przesiadek dla niezmotoryzowanych itp.) zakwaterowanie   i aprowizację oraz prowadzenie zajęć w czterech grupach warsztatowych.

Językiem wspólnym dla wszystkich był angielski, choć również posługiwano się dość obficie niemieckim (zwłaszcza na warsztatach prowadzonych przez niemiecko języcznych liderów). Trzy grupy warsztatowe prowadzone były przez pary:

I. Verena Hofer (ch) i Maria Stachel (au)

II. Andrea i Herman Brandhorst (de)

III. Lars-Gunnar Skogar (sw) i Beata Chrudzimska (pl)

IV. Grupa eksperymentalna – bibliodrama bez lidera

Tak jak można było zorientować się z prowadzonych rozmów praca w tej ostatniej grupie eksperymentalnej  oparta była na jednym z ważnych założeń bibliodramy (akcentowanym szczególnie wśród członków szwajcarskiego stowarzyszenia bibliodramatystów) www.bibliodrama.ch Interessengemeinschaft Bibliodrama Schweiz-Liechtenstein-Vorarlberg, że „procesualność bibliodramy rozgrywa się w polu napięć powstających pomiędzy jednostkę, grupą, biblijnym tekstem i jego kontekstem” i że za przebieg tego procesu odpowiada zarówno lider jak i sami uczestnicy.

      W planie każdego dnia była: modlitwa w kaplicy, warsztaty BD w 4 grupach, wieczorne spotkania plenarne, gdzie miało miejsce dzielenie się doświadczeniem warsztatów w poszczególnych grupach. W trzecim dniu po południe wszyscy uczestnicy pojechali do  opactwa benedyktyńskiego w St Gerald – gdzie poza zwiedzaniem zabytkowego kościoła i przyległego doń cmentarza oraz wykładem nt.historii St.Gerold można było wziąć udział w jednej z form aktywności: zwiedzanie starego labiryntu, „ścieżka ciszy” lub zwiedzanie klasztornej winnicy i starej winiarni połączone z opisem historii opactwa, sposobów uprawy i tłoczenia wina w wiekach średnich. Największą korzyść wynieśliśmy jednak z udziału w warsztatach pozwalających poszerzać metodykę prowadzenia bibliodramy. Liderkę jednego z warsztatów Marię Stachel z Grazu zaprosiliśmy też do nas w roku przyszłym, aby zaprezentowała nam swoje ciekawe doświadczenie w łączeniu bibliodramy, kierownictwa duchowego oraz jednej z form terapii kognitywnej.

     Nasz udział w Kongresie był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych (umowa nr POWERAE -2018-1-PL01-KA104-048983).

Uczestnicy z Polski:  Henryka Czyż, Dorota Majda,Krystyna Sztuka oraz – jako jedna z osób współprowadzących warsztaty –  Beata Chrudzimska. 

Back to Top