Echo warsztatów bibliodramy w Laskach pod Warszawą

   W dniach 8-12 października 2018 w Laskach miało miejsce doroczne spotkanie sióstr formatorek pracujących w czynnych zgromadzeniach zakonnych z całej Polski. Miejscem spotkania był Klasztor Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża Św. w Laskach pod Warszawą.  

    Spotkania takie odbywają się co roku i mają już wieloletnią tradycję. Celem ich jest zarówno pogłębienie procesu formacji własnej uczestniczek jak i umożliwienie siostrom, które w swoich zgromadzeniach prowadzą formację poznanie narzędzi pracy formacyjnej. Każdej sesji przyświeca wcześniej wybrany temat będący motywem przewodnim wszystkich wykładów, ćwiczeń i warsztatów.  Na spotkanie w październiku 2018 przewidziano temat  „Budowanie relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem i z sobą w świetle Słowa Bożego”. Ponieważ akcent położony był na Słowie Bożym, siostry organizatorki zdecydowały się wykorzystać bibliodramę, poświęcając jej cały jeden dzień wspólnej formacji.

   W tegorocznym spotkaniu wzięło udział 76 sióstr z ok. 40. zgromadzeń zakonnych z całej Polski. Była tam także obecna jedna siostra z Ukrainy i jedna siostra z Południowej Ameryki pracująca w Portugalii. Do prowadzenia warsztatów zaproszono liderów z Polskiego Towarzystwa Bibliodramy. Warsztaty prowadzone były równolegle w czterech kilkunastoosobowych grupach.  Prowadzili je: s. Amata z Opola, Beata Chrudzimską z Warszawy, Małgorzata Zasępa z Bydgoszczy i ks. Tomasz Knop z Częstochowy.  Poniżej przedstawiamy świadectwo s. Małgorzaty jednej z organizatorek i uczestniczek sesji.

  Poniżej przedstawiamy świadectwo jednej z organizatorek i uczestniczek sesji.


W dniach 8-12 października 2018 Z inicjatywy Konsulty Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich w Laskach została zorganizowana dla sióstr formatorek z czynnych zgromadzeń zakonnych w Polsce sesja nt: BUDOWANIE RELACJI Z BOGIEM, Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM I SOBĄ W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO.  Jednym z punktów tego programu było przeżycie doświadczenia Słowa w relacji ze sobą samym. Na to spotkanie zaprosiliśmy liderów bibliodramy z Polskiego Towarzystwa Bibliodramy.  


  Uczestniczyłam w warsztacie prowadzonym przez Malgorzatę Zasępę. Prowadząca zaproponowała naszej grupie – jako podstawę pracy bibliodramatycznej tekst Psalmu 8.  Już pierwsze ćwiczenie wzbudziło we mnie obawę, czy nie będzie to dla nas „za mocno” i „za głęboko” ponieważ  większość sióstr brała udział w bibliodramie po raz pierwszy. Jakże mile byłam jednak zaskoczona, gdy patrzyłam, z jakim zaangażowaniem siostry weszły w doświadczenie Słowa! Całość warsztatu trwała ok 5 godz. Podczas tego czasu  mogłam obserwować jak Słowo stawało się naprawdę żywe i otwierało nowe przestrzenie – zarówno w moim sercu jak i w sercach moich współsióstr. W trakcie bibliodramy były takie momenty, kiedy Słowo Boże było czytane i medytowane osobiście. Jakże jednak wielkim bogactwem było uważne słuchanie i doświadczanie Go w relacji z drugim człowiekiem ! Gdy na koniec dnia miałyśmy podsumować spotkanie, zobaczyłam, że te wspólnie spędzone godziny było nieustanną modlitwą –  czcią oddawaną Bogu Stwórcy i Jego Imieniu. Dzięki doświadczeniu przeżycia relacji ze Słowem Bożym w grupie, wraz z innymi mogłam spotkać się z własnymi poruszeniami serca, z moimi uczuciami i z wyobrażeniami dotyczącymi mojej wartości, mojej godności i tej godności, którą otrzymałam od Boga. Głęboko w serce zapadło mi jeszcze usłyszane bicie serca współsiostry, odkrywanie własnych pragnień i wieczorne spotkanie z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Adoracja wydawała się chwilą, choć trwała 45 min. Czułam, że właśnie tutaj w Jezusie Chrystusie moja godność jest zakotwiczona i ‘usynowiona’.

Back to Top