Szkolenie

Opis szkolenia w bibliodramie
i zasady uzyskania certyfikatu w Polskim Towarzystwie Bibliodramy

Informacje podstawowe

Kształcenie bibliodramatyczne ma nie tylko uczyć prowadzenia procesu bibliodramy, lecz także wspierać rozwój osobisty uczestników. Konieczne jest więc spełnienie określonych wymagań, na których może opierać się dalsze kształcenie i nabywanie nowych kompetencji. Wymogi te dotyczą: rozwoju osobistego, kompetencji społecznych oraz przedmiotowych.

Szkolenie w metodzie bibliodramy składa się z następujących elementów stałych:

  1. Seminarium wstępne (15h)
  2. Cykl spotkań szkoleniowych (każde po 30h)
  3. Spotkania superwizyjne oraz udział w warsztatach bibliodramy za granicą
  4. Prowadzenie własnej praktyki w dziedzinie bibliodramy
  5. Praca końcowa i kolokwium

Osoby, które wezmą udział w seminarium wstępnym oraz w spotkaniach szkoleniowych (punkty 1 – 2) otrzymują certyfikat asystenta uprawniający do prowadzenia zajęć z elementami bibliodramy. Po ukończeniu wszystkich elementów szkolenia (punkty 1- 5) możliwe jest uzyskanie certyfikatu lidera bibliodramy.

Back to Top