Echo Sympozjum w Ołtarzewie

Czegoś takiego w moim doświadczeniu jeszcze nie było. W trwającej ponad czterdzieści lat historii europejskiego ruchu bibliodramatycznego nie było dotąd takiego wydarzenia.

prof. Gerhard Marcel Martin z Marburga