Jonasz – zbuntowany prorok

„Jonasz – zbuntowany prorok” to temat kolejnej edycji ćwiczeń duchowych z bibliodramą, które odbyły się w Centrum Duchowości w Częstochowie, w dniach 19-27 października 2019 roku. Uczestnicy mogli spotkać się tu ze swoimi lękami, pragnieniami, życiowymi rozczarowaniami  i popatrzeć na nie  z Bożej perspektywy. Przygotowane i poprowadzone przez Henrykę Czyż i Dorotę Majdę ćwiczenia bibliodramatyczne dawały szansę dotknąć proponowanych treści nie tylko rozumem, …

Ćwiczenia duchowe z bibliodramą
w 2019 roku

Rosnące zainteresowanie Ćwiczeniami Duchowymi połączonymi z bibliodramą sprawiło, że na przyszły rok 2019 zaplanowaliśmy aż cztery terminy dla takich rekolekcji. Trzy z nich odbędą się w Zakopanem (w ramach rekolekcji tematycznych), a jeden w Częstochowie (w ramach syntez). W pracy bibliodramatycznej wspiera nas poprzez superwizję p. Krystyna Sztuka.

Bibliodrama w kontemplatywnych rekolekcjach Ignacjańskich wg o. F. Jalicsa

Bibliodrama jest próbą przedstawienia naszych wyobrażeń („obrazów wewnętrznych”) w zewnętrznej scenerii . . Poprzez emocjonalny wpływ grupy, poprzez spotkanie z uczuciami i wyobrażeniami innych możliwe staje się znalezienie klucza do ukrytych zasobów naszej własnej wyobraźni, do ważnych emocjonalnych poruszeń. Mogą one tworzyć tę płaszczyznę głębszego rozumienia Słowa Bożego, o którą chodzi w Ignacjańskich Ćwiczeniach.

„…by moje serce, nie milknąc, psalm Tobie śpiewało.”
Ps 30,13a

Między 20 a 28 stycznia 2018 roku w jezuickim Domu Rekolekcyjnym „Górka” w Zakopanem odbyły się kolejne 8-dniowe Ćwiczenia Duchowe z bibliodramą. Temat rekolekcji, zaczerpnięty z Psalmu 30, był zaproszeniem do przebywania z Panem w świetle i bogactwie Psałterza. Skorzystało z niego dwanaścioro rekolektantów. Jak bowiem rozpoznajemy myśli duszy i wyrażamy je za pomocą odpowiednich słów, tak samo Pan, chcąc, by płynąca ze słów melodia była …

Podsumowanie roku 2017 w Polskim Towarzystwie Bibliodramy

Zwyczajem wszystkich małych i większych wspólnot i stowarzyszeń zaczynając Nowy Rok 2018 powinniśmy spojrzeniem do tyłu – kierując uwagę na to, co przeżyliśmy wspólnie i co robiliśmy razem – zamknąć rok 2017. Miniony rok był w naszej bibliodramatycznej wspólnocie rokiem zarówno radosnych i jak i smutnych wydarzeń. Był to dla nas przede wszystkim czas próbowania swoich sił we wzajemnej współpracy, w planowaniu zadań …

Boso przed Bogiem

W dniach od 18 do 26 lutego br. w Centrum Duchowości w Częstochowie rekolektanci mieli możność kolejny raz odprawić  Syntezę Ćwiczeń Duchowych z Bibliodramą. To już czwarta taka Synteza w tym Domu. Pierwsza miała miejsce w r. 2012 z prowadzeniem o.Eckharda Fricka i p.Krystyny Sztuki (por. E.Frick, M. Fuhles: Być twórczym przed Panem, Wyd. WAM 2013) i była oparta na łączeniu Ćwiczeń Ignacjańskich z psychodramą biblijną …

Spotkanie w Wiedniu

Ostatnie spotkanie grupy inicjatywnej projektu EBEDinEU (Ignatian Exercises and Bibliodrama in Education in Europe) miało mejsce w Wiedniu w lutym 2017. Tematem spotkania była ocena międzynarodowych warsztatów łączenia bibliodramy z ćwiczeniami Ignacjańskimi, które odbyły się w trzech równolegle prowadzonych grupach w CD w Częstochowie na przełomie września i pażdziernika 2016 Uczestnicy, mający już w większości doświadczenia rekolekcji Ignacjańkich w Polsce uznali za bardzo interesującą …

EBED

Co to jest EBED in eu ? Nazwa stanowi skrót od słów: Ignatian Exercises Bibliodrama Education in Europe będących tytułem projektu i nazwą zespołu, który od kilkunastu już lat nad nim pracuje. Stanowi go międzynarodowa grupa ekspertów z różnych krajów Europy, w skład której wchodzą aktualnie: S. dr Helga Auer RSCJ z Wiednia, o. Giuseppe Bertagna SJ z Mediolanu, prof. dr Eckhard Frick SJ z Monachium, prof …

Być twórczym przed Panem

o. Eckhard Frick SJ, Margret Fühles tłumaczenie i posłowie: Krystyna Sztuka   Rekolekcje są jakby grą z Panem Bogiem, który zaprasza nas do współuczestnictwa. To trenowanie „powagi życia” w formie gry wyobraźni. Być twórczym przed Panem to propozycja połączenia bibliodramy z ćwiczeniami duchowymi. Taka, może zaskakująca, synteza ułatwia przełamywanie schematów myślenia, uczy poznawać własne ograniczenia i pogłębia rozumienie siebie. …

Surely the lord is in this place and I didn’t know (Gen. 28,16)

Four Groups – Four Languages, Bibliodrama Retreat Experience. 29.09. – 4.10.2016 in Centrum Duchowości, Częstochowa, Poland This workshop opens an overview of the possibilities of connecting Bibliodrama and Ignatian retreats. He wants to give suggestions for own practice and opportunity to exchange with experts in Ecumenical openness. Invited are: Executive retreats, spiritual companions, authorities in education …

Back to Top