Piękno w bibliodramie czyli o wartościach estetycznych i artystycznych

W bibliodramie nazywanej hermeneutyczno-estetyczną koncentrujemy się na procesie który zachodzi w grupie podkreślając w jego przebiegu kolejne fazy. Nasza kreatywność podpowiada nam użycie środków artystycznych odpowiednich dla każdej z faz, a zaczerpniętych z różnych rodzajów sztuki. Operujemy tu zarówno językiem sztuk dramatycznych, sztuki plastycznej czy choreograficznej posługując się odpowiednimi dla nich środkami i narzędziami. Zgodnie ze znaczeniem słowa „hermeneutyczny” dążymy do ujawnienia głębszego tj. „więcej niż dosłownego” (nadsłownego) sensu biblijnego tekstu.

Wyobraźnia w spotkaniu z Bogiem i z sobą

„…choć wszyscy zostaliśmy wyobraźnią obdarowani to rzadko wykorzystujemy ją do zadań, do których wydaje się być przeznaczona, czyli do spotkania z Bogiem. I, jak doda na innym miejscu, „czego nie potrafimy sobie wyobrazić tego też nie umiemy ani zrozumieć ani przyjąć. Bibliodrama może być widziana jako pomoc w uruchomieniu naszej wyobraźni i jako jeden ze sposobów jej wykorzystania w rozwoju duchowym”.

Bibliodrama – krótki zarys teorii

Z radością publikuję zarys teorii i historii bibliodramy. Dla polskiego czytelnika jest to bodaj jedyne źródło informacji o współczesnych procesach zachodzących w świecie europejskiej bibliodramy. Mam nadzieję, że Autorka znajdzie czas, aby podzielić się z nami obszerną znajomością przedmiotu i doczekamy się publikacji książkowej. Póki co, zapraszam do przepysznej lektury.

Dariusz Wiśniewski SJ

Teoria opowiadania w interpretacji Pisma św.

Każdy uczestnik bibliodramy interpretuje Pismo św. w sobie właściwy sposób. Współczesne rozumienie procesu, który zachodzi podczas obcowania z tekstem jest przedmiotem refleksji filozoficznej. Znajduje ono także wyraz w wytycznych dla praktyki pracy z Pismem św. w Kościele rzymsko-katolickim. Artykuł ks. Pawłowskiego podaję w całości dla lepszego rozumienia toku wywodu. Dariusz Wiśniewski SJ Ks. Zdzisław Pawłowski Studia Włocławskie, 1998 t. 1 s. 129-141 Teoria …

Ciało w komunii

„Busola bibliodramy” to w zamyśle zbiór tekstów i wypisów z wartościowych lektur, które mogą pomóc w głębszym zrozumieniu bibliodramy, jej procesu, środków, metod i celów. Na początek proponuję fragment z książki o Eucharystii, kardynała Ratzingera, w chwili publikacji polskiej już papieża Benedykta XVI. Mam nadzieję, że passus o ciele okaże się pomocny dla bibliodramy, w której przecież pracuje się ciałem. Pożytecznej lektury Dariusz Wiśniewski …