TRYPTYK – Bibliodrama – warsztaty rozwojowe

W ośrodku Drama Way w Warszawie nasza koleżanka Ania Łoboda przeprowadziła w marcu b.r. warsztaty rozwojowe prowadzone metodą bibliodramy.
Obecnie odbędzie się II edycja „TRYPTYKU” tj. trzech bibliodramowych  warsztatów rozwoju osobistego z następującym programem:
  • Warsztat I. 21 X-22 X 2016 – Cudowna droga niedoskonałości…  dotyczy tematyki wartości w życiu uczestników oraz refleksji nad drogą, którą wybierają i idą..
  • Warsztat II. 18-19 XI 2016 – Za kogo mnie uważacie...  dotyczy tematyki tożsamości i koncentruje się wokół pytań: Kim jestem? Gdzie jest moje miejsce? Jak jestem postrzegany? Za kogo uważają mnie inni?
  • Warsztat III. 9-10 XII 2016 – Role i granice w moim życiu… stawia pytania dotyczące tematyki ról wżyciu człowieka: Jak definiuję i przeżywam moje role życiowe? Które z nich są dla mnie ważne? Gdzie i jakie są moje granice?
Więcej informacji można uzyskać na stronie:  DramaWay
Back to Top