TANGO i BIBLIODRAMA w Bielefeld

W dniach 21-22 stycznia miało miejsce doroczne spotkanie niemieckiego Towarzystwa Bibliodramy, na które przybyło 40 osób (z Niemiec, ale również goście z Belgii, Włoch i z Polski). Tradycyjnie już miejscem spotkania było Bielefeld i dom Salem położony w dzielnicy Betel – miejscu ważnym dla niemieckiej historii religijno-politycznej. Już pod koniec XIX wieku rozwinęło się tutaj największe w Europie protestanckie dzieło diakonijne (służebne). Dziś jest to dzielnica szpitali rehabilitacyjnych, warsztatów i restauracji, w których osoby niepełnosprawne znajdują zarówno opiekę jak i zatrudnienie.
Program dorocznych spotkań niemieckiego Towarzystwa Bibliodramy jest stały i podzielony na dwa dni: pierwszego dnia mają miejsce warsztaty, drugiego zaś odbywa się walne zebranie członków i posiedzenie zarządu Towarzystwa . Temat warsztatów jest zawsze ustalany z rocznym wyprzedzeniem – tj. na poprzednim walnym zebraniu Towarzystwa. Tytuł tegorocznego styczniowego warsztatu brzmiał: „Ślady życia – Tango – Bibliodrama”. Na prowadzącego warsztaty wybrano naszego kursowego kolegę Dirka Harmsa z Schwerte, który zaprosił z kolei nas, czyli uczestniczki tego samego kursu dla liderów bibliodramy: Sabine Ahrens (Bonn) oraz Beatę Chrudzimską (Warszawa).
Po wstępnych ustaleniach mailowo-telefonicznych, spotkaliśmy się na dwa dni przed warsztatami, by już na miejscu wszystko przygotować i precyzyjnie zaplanować. Mieliśmy zamiar połączyć kilka elementów: tekst biblijny (Mk 16, 1-8), metodę bibliodramy, tango i wątki biograficzne oraz wprowadzić pewne novum: Life Art Process – stworzoną przez Annę Halprin metodę terapii tańcem.
Od początku było dla nas jasne, iż temat tekstu z Ewangelii Św. Marka łączy się z ekspresją tanga, ponieważ zawiera w sobie zarówno cierpienie, tęsknotę, ból, stratę jak i gorącą miłość, namiętność. I na tym chcieliśmy oprzeć nasz program warsztatowy.
Na trop paraleli pomiędzy tangiem a wybranym przez nas tekstem naprowadziło mnie słowo pasja. Ma ono w językach romańskich podwójny sens: cierpienie i namiętność. Muzyka tanga z całą jego historią stać się może rytmem pasji dla tych, którzy tak jak Maria Magdalena zmierzają do grobu, by poprzez odnalezioną tam pustkę, z lękiem i nadzieją podążać na Spotkanie. Tango – choć wydaje się tańcem trudnym – opiera się na kilku krokach, które sprowadzają się do pewnego sposobu chodzenia, a ich opanowanie (według Vernona Castle – teoretyka tanga) zupełnie wystarcza, aby móc poprawnie tańczyć.
W pierwszej części warsztatów uczestnicy weszli w świat swoich wspomnień dotyczących tematu Spotkania. W drugiej części warsztatów pracę z uczuciami ułatwiało łączenie rysunku z ruchem według metody Anny Halprin. Poprzez tę metodę zaproponowaliśmy uczestnikom dotarcie do zagubionych wątków własnej biografii, które tekst Ewangelii mógł poruszyć i przywołać na nowo.
Nasz warsztat zakończyliśmy około 18.00, ale jeszcze po kolacji wszyscy uczestnicy mieli dodatkowo okazję spróbować prawdziwej „szkoły tanga” – w rytm muzyki klasycznych mistrzów tego gatunku.
Następnego dnia przed południem odbyło się zebranie wszystkich członków Niemieckiego Towarzystwa Bibliodramy. Przedstawiono zadania na najbliższy rok, zmiany organizacyjne i personalne, raport budżetowy. Jednym z ważnych tematów była kwestia zaangażowania niemieckich bibliodramatystów we współpracę międzynarodową. Po kilkunastominutowej wymianie opinii w grupach odbyła się dyskusja na forum. Zgodzono się, iż wszelkie kontakty międzynarodowe mogą być „żywym świadectwem ekumenizmu”. Podkreślono wagę bezpośrednich spotkań, szczególnie w perspektywie historii i kultury krajów, w których w danym roku odbywa się kongres biliodramy. Zaangażowanie Towarzystwa obejmować ma również program szkoleniowy z bibliodramy przewidziany na lata 2017-2019. Podjęto również temat dofinansowania osób szkolących się zarówno z Niemiec jak i z innych krajów Europy.
Na zebraniu Zarządu GfB zapadła też pozytywna decyzja o kontynuacji współpracy z Polską i zaakceptowany został projekt dalszych szkoleń bibliodramatystów w Polsce, przygotowany przez członków Polskiego Towarzystwa Bibliodramy.
Wydaje się więc, że rok 2017 rozpoczął kolejny etap rozwoju polskiej szkoły bibliodramy. I jest to też kolejny etap naszej współpracy z Niemieckim Towarzystwem Bibliodramy, poprzez którą zacieśnimy również współpracę w wymiarze międzynarodowym.

Beata Maria Chrudzimska

Back to Top