Spotkanie w Wiedniu

Ostatnie spotkanie grupy inicjatywnej projektu EBEDinEU (Ignatian Exercises and Bibliodrama in Education in Europe) miało mejsce w Wiedniu w lutym 2017. Tematem spotkania była ocena międzynarodowych warsztatów łączenia bibliodramy z ćwiczeniami Ignacjańskimi, które odbyły się w trzech równolegle prowadzonych grupach w CD w Częstochowie na przełomie września i pażdziernika 2016 Uczestnicy, mający już w większości doświadczenia rekolekcji Ignacjańkich w Polsce uznali za bardzo interesującą możliwość podzielenia się z innymi swoim doświadczeniem przeżywania obok siebie ćwiczeń duchownych i bibliodramy. Podkreślano, że w zależności od tego jaką formę dawania ćwiczeń Ignacjańskich z jakim rodzajem bibliodramy się łączy różnie też może kształtować się relacja wzajemna bibliodramy i ćwiczeń duchownych.

Po tym jak CD w Częstochowie rozpoczęto praktykowanie własnych rekolekcji łączących ćwiczenia Ignacjańskie z bibliodramą oraz powstało tu Polskie Towarzystwo Bibliodramy, uczestnicy grupy EBED postanowili zbadać inne możliwości współdziałania – np.z domem w Krzyżowej na Dolnym Śląsku, gdzie można by pozyskiwać do wspólnej pracy inne grupy osób.

Die Steuerungsgruppe des Projektes EBEDinEU (Bibliodrama und Exerzitien in europäischen Lernprozessen) traf sich im Februar 2017 in Wien. Die Anwesenden werteten die internationalen Workshops mit Bibliodrama und Exerzitien in drei Gruppen im Herbst 2016 in Częstochowa aus. Insgesamt war es für die zumeist polnischen Teilnehmenden interessant, verschiedene Formen von Exerzitien und Bibliodrama nebeneinander erleben und sich darüber austauschen zu können. Dabei stellte sich heraus, dass je nachdem, welche Form der Exerzitien mit welchem bibliodramatischen Ansatz verbunden wird, auch das Verhältnis von Bibliodrama und Exerzitien sich unterschiedlich gestaltet.

Nachdem in Tschenstochau eine eigene Praxis der Verbindung von Exerzitien und Bibliodrama begonnen hat und eine polnische Bibliodrama-Gesellschaft gegründet wurde, hat die Steuerungsgruppe beschlossen, Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Haus Kreisau in Krzyzowa (Schlesien) zu prüfen, um andere Personengruppen zu erreichen.

Back to Top