Pierwsze spotkanie warsztatowe certyfikowanego Kursu dla liderów bibliodramy
Częstochowa 26 – 29 04.2018

Otwartość i zaufanie (na podst. Księgi Jonasza) to tytuł i hasło przewodnie pierwszego z cyklu szkoleniowych warsztatów Kursu dla liderów bibliodramy organizowanego przez Polskie Towarzystwa Bibliodramy.

Miło nam poinformować, że mamy już za sobą pierwsze warsztaty prowadzone przez Dorotę Majdę z Krakowa i Dariusza Wiśniewskiego SJ z Zakopanego.

Warsztaty – oparte na wykorzystaniu przede wszystkim plastycznych środków wyrazu (linia, rysunek, frotage, instalacja) – miały na celu wprowadzenie uczestników w zasadnicze podstawy teorii i praktyki bibliodramy. Zamierzeniem opracowanego przez prowadzących programu było  m.in. pokazanie klasycznej formy warsztatu bibliodramy w podejściu estetyczno-hermeneutycznym (tzw. bibliodramy procesualnej czyli bibliodramy zorientowanej na proces), zapoznanie uczestników z etapami tego procesu, przedstawienie wybranych technik, a także pokazanie różnej perspektywy pracy z biblijnym tekstem i konieczności właściwego do niej przygotowania.  Uczestnicy uczyli się jak rozróżniać obserwacje, uczucia i interpretację, jak obserwować bez oceny, jak określić i uszanować swoje granice oraz granice innych.

Ważnym celem spotkania była także integracja grupy, której skład zmienił się po seminarium wstępnym. Obecnie mamy na liście 14 uczestników (10 kobiet i 4 mężczyzn) i wydaje się to być liczbą optymalną. Ponieważ przyjęliśmy, że można opuścić – z ważnych przyczyn – jedno spotkanie trzeba było uznać za usprawiedliwioną nieobecność  trzech osób. Mamy jednak przekonanie, że wezmą one udział w następnych warsztatach.

Cieszymy się bardzo, że bibliodrama zyskuje coraz większą popularność w naszym kraju,

(o czym świadczą też wciąż pojawiające się nowe zgłoszenia) i dostrzegamy w tym niewątpliwą zasługę naszych członków, którzy prowadząc w różnych miejscach solidną pracę warsztatową ukazują jej efektywność i …piękno.

Szczegóły odnośnie przebiegu warsztatu, aktywności uczestników, sposobu prowadzenia itp. zostały już przekazane przez Dorotę wszystkim prowadzącym warsztaty szkoleniowe w przejrzystej i wyczerpującej formie.

W ocenie prowadzących ten warsztat grupa już się zintegrowała, a uczestnicy pracowali chętnie i chętnie dzielili się doświadczeniami. Choć poziom ich dotychczasowych doświadczeń w pracy grupowej był różny, to jednak widoczne było, że wszyscy otwierali się na współpracę w zespole i starali się pomagać sobie wzajemnie. Wszyscy też podkreślali poczucie bezpieczeństwa, jakie udało im się na zajęciach uzyskać, warunkujące spontaniczność reakcji i zdolność do otwartego dzielenia się uczuciami. W większość sygnalizowali też wzrastające zaufanie do prowadzących i – jak określiła to jedna z uczestniczek – „zaufanie do całego kursu”.

Z anonimowo wypełnianego w ostatnim dniu kwestionariusza ocen wynika dość jednoznacznie, że te pierwsze zajęcia warsztatowe spełniły swoje zadanie wprowadzenia w podstawy procesu i w „rzeczywistość bibliodramy” jak również spełniły oczekiwania poszczególnych uczestników. Na pytanie: Czego oczekiwałaś/eś po tych warsztatach? padały takie odpowiedzi jak np.: „Zrozumienia teorii bibliodramy oraz jej zastosowania w praktyce. Uczenia się prowadzenia procesu bibliodramy i wspierania rozwoju osobistego”, „…trochę teorii i zrozumienia celu ćwiczeń, ich układu, itp.

„Oczekiwałam dobrego warsztatu i w moim odczuciu taki był. Oczekiwałam dobrze wykorzystanego czasu – intensywność zupełnie mi nie przeszkadzała”.

Można mieć uzasadnioną nadzieję, że spośród uczestników rozpoczynającego się właśnie kursu wyłonią się w przyszłości nowi multiplikatorzy i może też nowi charyzmatyczni liderzy bibliodramy.

Back to Top