Bibliodrama w ramach Kirchentag’u w Dortmundzie

W dniach 19 – 23 czerwca grupa liderów i asystentów bibliodramy z Polski wzięła udział w dorocznym spotkaniu Dnia Kościoła – bo tak należy tłumaczyć nazwę Kirchentag w Dortmundzie.

Wyjazd ten należy do programu szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Bibliodramy, a jego głównym celem jest zapoznanie się przez osoby przygotowujące się do uzyskania certyfikatu lidera bibliodramy w Polsce z różnymi nurtami bibliodramy oraz stylami prowadzenia warsztatów przez doświadczonych liderów z Niemiec i innych krajów. Wśród prowadzących warsztaty na Kirchentag’u są zarówno katolicy jak i protestanci, a często pary liderów różnorodne wyznaniowo, prowadzą wspólnie warsztaty w duchu ekumenizmu.

Organizatorem warsztatów jest Niemieckie Towarzystwo Bibliodramy, które też odpowiada za program w Centrum bibliodramy i bibliologu. To Centrum jest stałym punktem na mapie każdego Kirchentagu i zapewnia uczestnikom możliwość wyboru spośród paralelnie odbywających się warsztatów. W tym roku, jak corocznie, tworzyły się długie kolejki, aby zdobyć wejściówkę na wybrany warsztat. Jednak uczestnicy z Polski nie mogli narzekać na brak wyboru, bo Dortmundzki Kirchentag zaoferował 14 warsztatów bibliodramy oraz 8 warsztatów bibliologu. W ramach warsztatów bibliodramy pracowano z tekstami z Nowego (przypowieść o Miłosiernym Ojcu, Jezus idący po jeziorze, nawrócona jawnogrzesznica) jak i ze Starego Testamentu (historia Izaaka, Psalm 23, Jonasz, rozmowa Hioba z przyjaciółmi).

Ogółem prowadzących warsztaty było aż 59 liderów, a udział w warsztatach (jak podają organizatorzy) wzięły 1132 osoby. Dla polskich bibliodramatystów interesujące mogły być również warsztaty bibliologu – nieznanej jeszcze w Polsce metody pracy z tekstem biblijnym w grupie.

Każdorazowo też Kirchentag to festiwale kultury: możliwość uczestniczenia w koncertach muzyki rockowej i klasycznej. ale również w dyskusjach panelowych, wykładach i warsztatach. Jednak przede wszystkim jest to wydarzenie duchowe: ludzie gromadzą się, aby wspólnie śpiewać, modlić się, świętować. W tym międzynarodowym wydarzeniu uczestniczy około 5000 gości z całego świata – dotąd już z ponad 100 krajów na całym świecie.

W tym roku było zaproponowanych ponad 2000 eventów. Jednym z najważniejszych wydarzeń była dyskusja plenarna z udziałem Pani Kanclerz Niemiec – Angeli Merkel oraz Ellen Johnson-Sirleaf – Pani Prezydent Liberii nagrodzonej Noblem w dziedzinie pokoju. Obie panie jednym głosem optowały za większym udziałem kobiet w życiu politycznym. Szczególnie ciekawym był również wykład doktora Denisa Mukwege – nagroda pokojowa Nobla, który mówiąc o Kongo przedstawił problemy kobiet zamieszkujących tereny od lat ogarnięte wojną. Przemoc wobec kobiet to niewolnictwo XXI wieku – powiedział Mukwege.

Aby lepiej zrozumieć sens spotkania na Kirchentagu spróbujmy wyobrazić sobie, że w Polsce raz w roku jedno z miast: Poznań, Kraków lub Sopot staje się gospodarzem corocznych spotkań polityków, teologów, filozofów, naukowców i tysięcy wiernych: różnych wyznań i religii w ramach Dnia Kościoła .

 Każde takie spotkanie, podobnie jak tegoroczny Kirchentag odbywa się pod hasłem zaczerpniętym z Biblii. W tym roku wybrano jako przewodnie motto : Was für ein Vertrauen?, które w dosłownym tłumaczeniu na język polski mogłoby brzmieć: Cóż za zaufanie? lub: Jakież to zaufanie? Cytat pochodzi z 18 rozdziału Drugiej Księgi Królewskiej.

W tym miejscu może warto dokonać refleksji nad tłumaczeniem tekstu hebrajskiego pokazując na czym polega wyjściowa praca z tekstem biblijnym lidera bibliodramy.

W wybranym fragmencie sparafrazowane zostały słowa skierowane do króla Ezechiasza od władcy Asyrii: Na czym opierasz swoją ufność? (2 Krl 18,19b, tłumaczenie Towarzystwo Świętego Pawła). Słowa te wypowiada wysłaniec króla asyryjskiego na dwór króla Judy Ezechiasza po tym, jak zostały zdobyte wszystkie miasta Judy. W Biblii 1000-lecia czytamy je w takim kontekście: Wtedy rabsak odezwał się do nich: «Powiedzcie Ezechiaszowi: Tak mówi wielki król, król asyryjski: Cóż to za bezpieczeństwo, któremu zaufałeś? Niemieckie tłumaczenie (Einheitsübersetzung) brzmi: Worauf vertraust Du denn, dass Du dich so sicher fühlst? (Czemu ufasz, że czujesz się tak bezpiecznie? (tłum.BCh)). Wysłannik asyryjski próbuje w ten sposób przekonać lud Izraela i samego Ezechiasza o bezcelowości zaufania Panu. A jednak modlitwa Ezechiasza o wybawienie zostaje wysłuchana i Bóg ratuje miasta Judy od zagłady. Sądzę, że ta analiza wybranego hasła Kirchentagu pomaga zrozumieć przewodni charakter tematu pokoju, refleksji nad współczesną sytuacją w Europie i kondycją chrześcijan w kontekście polityczno-społecznym.

 Kirchentag kończy zwykle ekumeniczna liturgia. W tym roku w duchu troski o pokój w homilii mocno wybrzmiały słowa Jezusa z Ewangelii świętego Mateusza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).

 Beata Chrudzimska


Uczestnictwo grupy z Polski było finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych (umowa nr POWERAE -2018-1-PL01-KA104-048983).

Back to Top