Echo Sympozjum w Ołtarzewie

Czegoś takiego w moim doświadczeniu jeszcze nie było. W trwającej ponad czterdzieści lat historii europejskiego ruchu bibliodramatycznego nie było dotąd takiego wydarzenia.

prof. Gerhard Marcel Martin z Marburga

Międzynarodowe Sympozjum

CENTRUM TEOLOGII APOSTOLSTWA
„Pallottianum”; WSD SAK

Katedra Teologii Dogmatycznej Pozytywnej
WT UKSW

oraz
Polskie Towarzystwo Bibliodramy

zapraszają na

Międzynarodowe Sympozjum

BIBLIODRAMA W EWANGELIZACJI APOSTOLAT BIBLIJNY A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI