Szkolenie w bibliodramie i zasady uzyskania certyfikatu

Kształcenie bibliodramatyczne ma nie tylko uczyć prowadzenia procesu bibliodramy, lecz także wspierać rozwój osobisty uczestników. Konieczne jest więc spełnienie określonych wymagań, na których może opierać się dalsze kształcenie i nabywanie nowych kompetencji. Wymogi te dotyczą: rozwoju osobistego, kompetencji społecznych oraz przedmiotowych.

 

Więcej na podstronie.

 

 

Back to Top